Privacyverklaring

Ninamaakt is een eenmanszaak gespecialiseerd in illustratie en ontwerp.
Contactpersoon: Nina Sprong-Minnaar
Adres: Diamantstoep 33, 9403 SN Assen

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacyverklaring of heb je de indruk dat de gegevens die je aan ninamaakt verstrekt niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via het e-mailadres nina@ninamaakt.nl.

Persoonsgegevens

Ninamaakt verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (dus wanneer je een bestelling plaatst, een profiel aanmaakt of het contactformulier invult). De volgende gegevens worden door ninamaakt verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer

Ninamaakt heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nina@ninamaakt.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel verzameling persoonsgegevens

Ninamaakt verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van je bestelling en de betaling
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
– Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Ninamaakt monitort het surfgedrag van de bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Ninamaakt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ninamaakt) tussen zit.

Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard

Je persoonsgegevens worden door ninamaakt niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ninamaakt bewaart de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ninamaakt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ninamaakt, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ninamaakt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ninamaakt:

– Antagonist | webhosting en e-mail
– WordPress | website, contactformulieren, reacties
– Post NL | verzending van bestellingen
– Gmail | e-mail
– Dropbox | opslag
– DeKaartendrukkerij | versturen van drukwerk (alleen bij kaarten op maat)
– PeterPrint | versturen van drukwerk (alleen bij kaarten op maat)

Cookies en vergelijkbare technieken

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie de hieruit voort komt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

Momenteel gebruikt ninamaakt alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ninamaakt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nina@ninamaakt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ninamaakt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Ninamaakt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nina@ninamaakt.nl.

Contactgegevens

ninamaakt
Nina Sprong-Minnaar
Diamantstoep 33
9403 SN Assen
Nederland
nina@ninamaakt.nl
www.ninamaakt.nl